Din egen elproducent.
Alldeles nära.

Positiv energi – hemifrån

Grön el är bra. Lokalproducerad förnybar el är bättre. Nu kan du få både och direkt från en elproducent i din hemtrakt - som du själv väljer. Mer klimatsmart kan det knappast bli!

Verve är ett energibolag som kopplar ihop dig med valfri gård på landsbygden som producerar el från sol eller vind. Vi ser till att du varje dag får förnybar el från en källa nära dig.

På så vis bidrar du till att:

  • Behålla en levande landsbygd
  • Skapa mer förnyelsebar energi
  • Främja lokal, småskalig elproduktion
  • Sluta cirkeln med mer hållbar konsumtion

Jag vill vara med