Vad gör du för att minska ditt ekologiska fotavtryck?

Vad gör du för att minska ditt ekologiska fotavtryck?

Det är hög tid att bli mer klimatsmart! “Det var bättre förr”. Detta är ett påstående som, framförallt, de äldre generationerna ofta kan slänga ur sig, må det handla om krånglet med att köpa bussbiljetter, ungdomar som stirrar sig blinda i sina telefoner, eller...
Är kärnkraft att betrakta som grön energi?

Är kärnkraft att betrakta som grön energi?

Vid det här laget är vi nog alla överens om att grön energi är något bra, och att det är något vi bör sträva efter att utveckla. Men vad är det egentligen? Att kolkraft eller andra fossila energikällor inte hör till den gröna kategorin är uppenbart, men kan t.ex....
Hur påverkas Skåne av klimatförändringar?

Hur påverkas Skåne av klimatförändringar?

Skåne är platt – och det kan innebära katastrof! Klimatförändringar är någonting som redan håller på att hända och någonting som redan skett. Givet det landskap som präglar Skåne med milsvida vyer, platt terräng och många mils kustremsa innebär det stora...
Huset utan sladd – det klimatsmarta huset

Huset utan sladd – det klimatsmarta huset

De svenska mångsysslarna, Sisyfosgruppen, invigde tidigare i år ett projekt som förhoppningsvis kan visa vägen till framtiden: Huset utan sladd. En bit utanför Sigtuna, vid Wenngarns slott, finns nu ett hus som ska bli helt självförsörjande av el, vatten och värme....
Tio fördelar med solenergi

Tio fördelar med solenergi

Vi vet idag att klimatförändringar kommer att ske. På kort sikt kan vi inte reversera den negativa trend som utsläpp och annan miljöpåverkan har på vår jord. Det vi alla kan göra är att börja i det lilla; sortera våra sopor, använda mindre fossila bränslen och välja...

Närproducerat, småskaligt och klimatsmart!

Verve utmanar marknaden med ett nytt sätt att köpa och sälja el - som sluter cirkeln på ett hållbart sätt. Vi är en del av E.ON och med elavtal hos oss får du förnybar energi från en gård nära dig, som du själv väljer. Påslaget på elen går till den producent du själv väljer.