Hur passar närproducerad, förnybar energi in i samtiden och framtiden?

Hur passar närproducerad, förnybar energi in i samtiden och framtiden?

Intresset för sol- och vindkraft ökar Vi har tidigare skrivit om många positiva utvecklingar som har skett i Sverige under senare tid inom energisektorn. Ökat intresse för både småskalig vind- och solkraft har vuxit fram, och därmed också en ökad produktion från dessa...

Närproducerat, småskaligt och klimatsmart!

Verve utmanar marknaden med ett nytt sätt att köpa och sälja el - som sluter cirkeln på ett hållbart sätt. Vi är en del av E.ON och med elavtal hos oss får du förnybar energi från en gård nära dig, som du själv väljer. Påslaget på elen går till den producent du själv väljer.