Vågkraftverk testas i fullskala

Vågkraftverk testas i fullskala

CorPower Ocean har beviljats 85 miljoner kronor i stöd för att konstruera och havstesta ett vågkraftverk.   Stig Lundbäck började sin energiresa med att studera det mänskliga hjärtat. Han tog med sig den tekniken in i vågenergin, och har sedan 80-talet...

Närproducerat, småskaligt och klimatsmart!

Verve utmanar marknaden med ett nytt sätt att köpa och sälja el - som sluter cirkeln på ett hållbart sätt. Vi är en del av E.ON och med elavtal hos oss får du förnybar energi från en gård nära dig, som du själv väljer. Påslaget på elen går till den producent du själv väljer.