Konsumenter driver efterfrågan på mer lokalproducerad el

Tack vare att konsumenter blir mer och mer medvetna om klimatet och hur vår konsumtion påverkar vår jord så ökar kraven på företagen att följa i deras fotsteg.
Utöver att koncentrera sig på sin egen förbrukning och konsumtion så börjar kunder och konsumenter nu också att vända sig mot företagen och deras förbrukning. Det blir allt vanligare att välja mer miljövänliga alternativ. Bland dessa ingår inte bara produkten man köper utan även företaget bakom. Det är ju dock inte endast för etiska skäl konsumenter vill ha lokal producerad el, det är också billigare. En förvånansvärd stor del av vår energi går dock till taklampor

Förnyelsebar energi är framtiden

Bortsett från att minska och avhjälpa dagens klimatförändringar som väntas höja temperaturen i Sverige på upp till flera grader inom några år, så är förnyelsebar energi både billigare och snällare mot miljön.


Trots alla larm om fossilbränslets effekter på miljön så fortsätter vi ändå envist att använda dem istället för att fokusera på mer miljövänliga alternativ. Vad många inte inser är dock att priset på energi utvunnit ur fossilbränslen bara kommer att öka år efter år. På samma gång innebär lokalt utvunnet energi en klar prissänkning på energin på sikt.
Att nå dit på sikt är en klar investering som ger god avkastning på sikt, det enda som krävs är att vi tar första steget mot mer miljövänliga alternativ. Men medans vi väntar på en hållbarare framtid för energiproduktion, kan vi som konsument också ta steget att använda energisnåla, men snygga taklampor

Efterfrågan på lokalt producerad el ökar inom livsmedelsbranschen

I takt med att konsumenter blir mer miljömedvetna så ökar även efterfrågan på produkter utan dålig skadeverkning på miljön. Som ett resultat är det nu fler och fler företag inom livsmedelsbranschen som börjar se sig omkring efter mer miljövänliga alternativ. Detta gäller även frågan om deras energikonsumtion.


Genom att använda sig av energi som produceras lokalt så kan vi bättre bidra till en mycket mer miljövänlig produktion. Utöver att skydda och ta hand om miljön så bidrar det också till extra pengar i plånboken för den lokala elproducenten, vanligtvis bönder, som annars skulle få betalt mindre genom att sälja sin el på elbörsen.


På sikt förväntas fler branscher följa i livsmedelsbranschens spår och börja satsa på en mer miljövänlig energikonsumtion, något som endast kommer att gynna alla inblandade i längden.