Eftersom våren äntligen är i antågande här i Skåne, så tänkte vi sprida lite vårglädje med 10 goda miljönyheter! 

1.

Regeringen har föreslagit krav på årliga klimatredovising för kommande regeringar. Utöver det ska de var fjärde år göra en konkret handlingsplan för klimatet. Detta visar på att man tar klimathotet på allvar även i större mått mätt. Vi hoppas att detta kommer innebära att man synliggör vilken miljöpåverkan de val som regeringen tar har, för att sedan kunna undvika de fällor som inte alltid är helt synliga vid blotta ögonkastet.

2.

Svenska storföretag har tillsammans gått ihop och lovat att bli fossilfria till 2030. Hagainitiativet, där bland annat AzkoNobel, Coca Cola Sverige och Siemens ingår, beslutade att deras verksamheter ska ha netto-noll-utsläpp i alla sina verksamheter redan om 12 år. Detta visar på möjligheterna som finns för efterföljande företag!

3.

Grönt går före svart. Efter år 2017s slut visar det sig att den globala kolkonsumptionen för andra året i rad minskas, medan förnybara energialternativ, såsom solceller och vindkraft blir allt billigare och vanligare. Faktum är att flera Kinesiska kolprojekt slopats för att bana väg åt mer miljövänliga alternativ.

4.

Havssköldpaddorna ökar i antal!  När man varje dag hör om fler arter som försvunnit från planeten, är det en glad vårnyhet att höra att havssköldpaddorna för första gången på länge börjar återhämta sig i antal.

5.

Tjernobyl får en solig framtid! Ödemarken som skövlades av katastrofen 1986 börjar från och med i år användas till solparker. Detta utan att riva upp onödigt mycket radioaktiva dammoln.

6.

Världsbanken slutar finansiera gas- och oljeutvinning. Även i finansbranschen har man börjat ta ställning mot utvinning av fossila bränslen. Från och med 2018 ska Världsbanken stoppa de miljardbidrag som tidigare givits ut i detta syfte.

7.

Vill du njuta av den fina vårsolen på cykel? Från och med 2018 så erbjuder Naturvårdsverket möjligheten att ansöka om en elcykelpremie. Detta kommer göra det billigare att köpa en elcykel, och därmed se mer av vår vackra Skånska natur!

8.

Åtgärder för att skydda havet utökas. Under 2017 hölls en FN-konferens tillägnad havet. Fiske i Antarktis förbjuds för de kommande 16 åren, och utöver detta så inrättades världens största marina reservat i Rosshaven.

9.

Solkraft växer i Skåne! Solar Region Skåne rapporterar om att andelen solel i Skåne ökade 2016 med 75 procent. Den installerade effekten ökade med 72 % i Lund. 2016 kunde Lund stoltsera med 157 solcellsanläggningar.

10.

Island startar upp världens första koldioxidnegativa kraftverk. Det fungerar genom att suga in växthusgas, och sedan binda det som sten i marken. Detta är ett revolutionerande sätt att lagra koldioxid. Forskning säger att detta är någonting som kommer vara nödvändigt i framtiden, för att kunna hålla temperaturen under 2 grader.

Närproducerat, småskaligt och klimatsmart!

Verve utmanar marknaden med ett nytt sätt att köpa och sälja el - som sluter cirkeln på ett hållbart sätt. Vi är en del av E.ON och med elavtal hos oss får du förnybar energi från en gård nära dig, som du själv väljer. Påslaget på elen går till den producent du själv väljer.