Företaget Boklok blir först med att installera solceller på alla sina nya lägenhetshus.

Alla lägenheter som säljs efter 2018 kommer utrustas med solceller. Dessa kommer täcka fastigheternas ventilation, belysning och delar av den gemensamma uppvärmningen. Tyvärr är det i dagsläget inte möjligt att genom solcellerna täcka all hushållsel. Företagets VD Jonas Spangenberg har dock i ett pressmeddelande uttalat en ambition att i framtiden låta sina kunder bli helt självförsörjande på el.

Detta blir möjligt genom ett samarbete mellan Boklok och Ikea Group. Ikea säljer för tillfället redan solpaneler i bland annat Storbritannien och Nederländerna.

Det eventuella elöverskottet planeras att säljas och matas tillbaka ut på elnätet, precis i linje med hur vi på Verve arbetar.

Boklok utvecklades i ett samarbete mellan Skanska och Ikea i mitten av 90-talet. De bygger i dagsläget bostäder i Sverige, Norge och Finland. Fortsättningsvis planerar de nu att installera ungefär 4500 solpaneler per år. Det kommer i sin tur leda koldioxidbesparing på 133 ton och generera ca. 1388kW.

Detta visar på en spännande framtid där efterfrågan på närproducerad grön el är så stor att företag organiskt ändrar sina produkter och tankesätt. Vi hoppas att fler byggföretag följer i Bokloks fotspår!

Närproducerat, småskaligt och klimatsmart!

Verve utmanar marknaden med ett nytt sätt att köpa och sälja el - som sluter cirkeln på ett hållbart sätt. Vi är en del av E.ON och med elavtal hos oss får du förnybar energi från en gård nära dig, som du själv väljer. Påslaget på elen går till den producent du själv väljer.