18% är beredda att betala mer för solceller

SBC har i sin årliga bostadsrättsundersökning kommit fram till solceller är någonting som prioriteras av bostadsrättsägare. Faktum är att hela 18% säger att det är någonting som man hade kunnat tänka sig betala en högre månadsavgift för.

 

Undersökningen visar bland annat att hela 32 procent anser att el är en kostnad där man borde kunna spara in kostnader. Utöver det är det främst vatten- och värmekostnader som deltagarna uttryckt intresse för att minska. Utifrån det är det intressant att se att solceller faktiskt är någonting som hamnar högst upp på listan över vad man är mer benägen att betala en högre månadsavgift för.

 

Ett tydligt framtidstecken

Detta ser vi som ett tydligt tecken på att svenska folket öppnar upp sig mer och mer för småskalig, närproducerad el. Solceller specifikt är någonting som blir mer och mer framträdande i bostadsbranschen idag.

Tidigare skrev vi om hur kungen själv installerar solceller på kungliga slottet, och till och med IKEA har börjat sälja solceller.  

 

Utöver solceller, var även gym, parkeringsmöjligheter  samt olika åtgärder för att hålla borta ovälkomna gäster någonting som rankades högt i undersökningen.  

 

SBC; Sveriges bostadsrättscentrums årliga bostadsrättsrapport är en rikstäckande undersökning. 1000 bostadsrättsägare deltar, för att ge sina åsikter på svenska bostadsrättsföreningar. Detta utifrån ett ekonomiskt, juridiskt, hållbarhets-, och framtidsperspektiv.

 

När det kommer till vad de unga vuxna mellan 18 och 30 år kan tänka sig att betala en högre månadsavgift för toppar gym och pool listan, det uppger 33 respektive 27 procent. Garage och parkeringsplats är också populära val, vilket närmare var fjärde ung bostadsrättsägare uppger.

 

 

Det är bostadsrättsägare beredda att betala en högre avgift för:

  1.    Solceller                                                                                           18 %
  2.    Gym                                                                                                 18 %
  3.    Garage/parkeringsplatser                                                                17 %
  4.    Övervakningskameror                                                                      17 %
  5.    Låsta grindar som håller ovälkomna gäster utanför                         16 %

 

Närproducerat, småskaligt och klimatsmart!

Verve utmanar marknaden med ett nytt sätt att köpa och sälja el - som sluter cirkeln på ett hållbart sätt. Vi är en del av E.ON och med elavtal hos oss får du förnybar energi från en gård nära dig, som du själv väljer. Påslaget på elen går till den producent du själv väljer.