Tänk dig att du susar fram över vägarna i din nyinköpta elbil. Under tiden du susar fram, så laddas batteriet trådlöst i din bil.

Det låter som science fiction, men ett team ingenjörer vid University of Colorado Boulder håller just nu på att utveckla just en sådan lösning.

 

Forskarna håller på att utveckla en speciell sorts laddningsskivor, som är tänkta att ligga under vägens yta. De kommer sedan sända elektrisk energi till det inbyggda bilbatteriet.

 

Teknologin kallas för induktiv laddning, och det är ungefär samma teknologi som används i de nya trendiga telefonladdarna, och eltandborstar utan sladd.
Problematiken ligger i att det krävs betydligt mer energi att överföra energin över ett större fysiskt avstånd. Andra svårigheter har legat i att göra denna överföring i farten. Eftersom bilars hastighet på motorvägen är hög, måste kuddarna vara flera meter långa, för att hinna föra över den energi som krävs.

 

I den klassiska bemärkelsen har denna överföring gjorts via ett magnetfält. Ingenjörerna har nu istället experimenterat med elektriska fält med högre frekvens. Detta för att frångå en del av de problem som tidigare hindrat tidigare innovationer.

 

Om man ser till dagens teknik så är de klassiska pluggstolparna idag den största nackdelen med att köra elbil.

Eftersom efterfrågan på elbilar har ökat, har även laddningsstolparna blivit fler. Tyvärr måste dock elbilsförare fortfarande planera sina resor betydligt mer noggrant än en bensin eller dieselbilsförare. I nuläget kommer du mellan 160 till 400 kilometer på en laddning. Avståndet beror på både tillverkare och modell.

 

Om problematiken i tekniken kring trådlös elbilsladdning går att lösa hade detta kunnat möjliggöra att susa fram bekymmersfritt utan behov av pluggstolpar.

 

– Det är detta problem som skulle kunna lösas med den teknik som vi håller på att ta fram.

konstaterade  Khurram Afridi en biträdande professor vid Boulderuniversitetets Institution för el-, dator- och energiteknik.

 

– Vi vill göra det möjligt för elfordon att ladda upp under själva körningen.

 

 

Afridi och hans kollegor har under två år presenterat tekniska belägg på fungerande koncept för kraftöverföring genom elektriska fält i form av mycket höga frekvenser.

Möjligheten att kunna skicka stora mängder energi över ansenliga fysiska avstånd till in-motion-plattformar från laddningsplattor till låga kostnader kan en dag bidra till att tekniken utvidgas även till mindre konsumentelektroniska apparater som mobiltelefoner och kan därmed försörja större objekt som exempelvis bilar.

 

Enligt Afridi skulle laddningsskivorna minska behoven av allt större batterier i elbilarna, vilket i slutändan skulle innebära att priset på elbilar får möjlighet att sjunka.

 

Hans team kommer fortsätta utvecklingen, och har fått finansiellt stöd från flera håll.

 

Idén om en elektrisk motorväg hägrar fortfarande vid horisonten och kommer oundvikligen att möta många hinder, både tekniska och samhälleliga.

 

– Som en vetenskapsman känner man sig alltid utmanad av saker som folk säger att de är omöjliga att realisera.

konstaterar Afridi avslutningsvis.

 

Om du är mer intresserad av tekniken bakom detta, rekommenderar jag starkt att läsa hela intervjun på University of Colorado i Boulders hemsida, eller energinyheters något längre sammanfattning på svenska.

Närproducerat, småskaligt och klimatsmart!

Verve utmanar marknaden med ett nytt sätt att köpa och sälja el - som sluter cirkeln på ett hållbart sätt. Vi är en del av E.ON och med elavtal hos oss får du förnybar energi från en gård nära dig, som du själv väljer. Påslaget på elen går till den producent du själv väljer.