Som vi på Verve skrivit om flera gånger tidigare, så är solceller ett alternativ som blir mer och mer attraktivt för allmänheten.
Det uppkommer ständigt nya användningsområden för att använda solceller. Just nu är det nyaste att ersätta saltning med solcellsuppvärmda vägar.

 

Tekniken att värma vägar, torg och gångytor, har sedan tidigare förekommit på flera delar av landet. Nu har Trafikverket i samarbete med  norska Statens vegvesen, Chalmers i Göteborg, och Jämtlands gymnasieförbund tagit fram en testbana för att se om denna teknik kan användas för snöröjning med hjälp av förnybar energi.

 

Testbanan, som ligger i Östersund kommer bana väg för en framtid där miljövänlig halkbekämpning med sol- och geoenergi ska ersätta sandning och saltning. Detta kan vara en väldigt positiv utveckling, speciellt för områden som är svårframkomliga för snöröjning under vinterhalvåret.

 

Banan fungerar under sommaren som en solpanel vilken lagrar värme i berget. Vintertid förs värme tillbaka till de utsatta delarna vilket på ett effektivt smälter snö och is via sensorer som är känsliga för temperatur och luftfuktighet.

Detta kan vara ett väldigt effektivt sätt för att underlätta körning på i särklass olycksdrabbade och svårframkomliga områden.

Jan Sundberg, projektledare på Trafikverket uttalar sig:

I framtiden kan vi använda tekniken på platser som är särskilt utsatta för halka, eller svåra att komma åt med snöröjning. Syftet är att öka framkomligheten och minska olycksrisken och samtidigt ta hänsyn till miljön

Olof Stenlund, projektansvarig, Trafikverket tillägger att: 

Målet är att värma Sveriges första väg med sol- och geoenergi inom fem år.

 

Närproducerat, småskaligt och klimatsmart!

Verve utmanar marknaden med ett nytt sätt att köpa och sälja el - som sluter cirkeln på ett hållbart sätt. Vi är en del av E.ON och med elavtal hos oss får du förnybar energi från en gård nära dig, som du själv väljer. Påslaget på elen går till den producent du själv väljer.