Hur fungerar egentligen solceller?

 

Producerar de el även när det är molnigt, kan man lagra energin, vad händer med överskottet?

Frågorna är många och ibland betydligt mer invecklade än ovan men vi ska försöka ge er en första inblick i hur solceller fungerar. Frågor kring installation och kostnader tas bäst med företrädare för branschen.

Vill du veta lite mer om solenergi ur vår synvinkel rekommenderar vi följande blogginlägg från tidigare i år:

 

Solceller omvandlar solens strålar och dess energi till elektrisk energi. Det är i större solpaneler, i regel placerade på bostadens tak eller fasad, som solceller sitter ihop.

Den elektriska spänningen uppstår när solstrålarna träffar solcellerna. Nästa steg i processen är att en ledning mellan fram- och baksidan på cellen bildar ström i form av likström. Sedan används en växelriktare som omvandlar likström till växelström så att elen ska kunna användas i fastigheten.

 

Det produceras som mest el en klar sommardag. Den period där produktionen är som högst är mellan mars och april. Ungefär 10-15 % av den inkommande solenergin omvandlar solceller till elektricitet. En fördel med solpaneler är att de kräver väldigt lite underhåll, eftersom det inte finns några mobila komponenter som kan ställa till problem. Solpanelernas verkningsgrad påverkas i liten utsträckning av smuts, därför behövs ingen rengöring.

 

För att elproduktionen ska fungera krävs att solen skiner på solpanelerna, då skapas energin. Om solen slutar lysa på panelerna, upphör elproduktionen. Den el som inte används har inte solpanelerna någon möjlighet att lagra, dessbättre kan man förse sina paneler med batterier när solens strålar inte lyser på panelerna.

Ett annat alternativ är att sälja sin överskottsel. Överskottselen kan fördelas ut på elnätet och elhandelsbolagen kan sälja vidare till sina kunder. Det är i sådana här situationer som Verve kan fungera som ett alternativ.

 

Användningen för solceller sträcker sig till bostadshus, villor, företag och offentliga byggnader. Det vanligaste sättet att använda solpaneler är på taket som en extra energikälla. Ett annat användningsområde för solpaneler är solkraftsanläggningar med solcellsmoduler som är placerade på omfattande ytor.

 

Det finns flera olika typer av solpaneler för närvarande. Den vanligast förekommande solcellen är sammansatt av så kallade kristallina kiselsolceller. Kiselsolcellen är konstruerad med en tunn skiva av kisel med kontakter på både fram- och baksida. Egenskaperna i de tre olika grundämnena kisel, bor och fosfor används i den här modellen. De olika grundämnena ligger ovanpå varandra. I det nedre skiktet har panelen fosfor, i det mellersta återfinns bor och i det översta skiktet finns kisel.

 

Det finns bidrag att ansöka om för att installera småskalig produktion av el genom solpaneler, men alla har inte möjlighet ändå, såklart. Vill du ändå vara med och bidra till en mer klimatsmart värld och till utvecklingen av landsbygden; tänk Verve!

 

Närproducerat, småskaligt och klimatsmart!

Verve utmanar marknaden med ett nytt sätt att köpa och sälja el - som sluter cirkeln på ett hållbart sätt. Vi är en del av E.ON och med elavtal hos oss får du förnybar energi från en gård nära dig, som du själv väljer. Påslaget på elen går till den producent du själv väljer.