Vi får ofta frågor om hur vind- och solkraft egentligen fungerar. I två delar tänkte vi ge er en sammanfattning som vi hoppas rätar ut de vanligaste frågetecknen. I första delen tar vi oss an vindkraft – ett klimatsmart alternativ i lite större skala.

Ett vindkraftverk omvandlar vindens rörelser till elektrisk energi genom att vindkraftverkets axlar roterar och på så vis för med sig kraft. De roterande axlarna för sedan kraften vidare genom en växellåda till en generator.

Elen som produceras kan antingen användas för personligt bruk eller distribueras ut på nätet. Häften av vindens energiinnehåll kan tas tillvara genom en vindturbin.

När det blåser från 4 meter per sekund upp till 25 meter per sekund producerar vindkraftverken el, men stoppas helt utanför det spannet. Vindkraftverken är mest effektiva vid en vindhastighet mellan 12-14 meter per sekund.

Det är fundamentalt att tänka på var vindkraften placeras. Det mest fördelaktiga är att placera vindkraftverk där det blåser mycket och i Sverige är detta på Gotland, Öland, Västkusten samt längs Skånes kustremsor.

Vindkraftverken är utplacerade i öppna landskap för att kunna utnyttja vinden så mycket som möjligt. Andra fördelaktiga platser att placera vindkraftverk på är på höjder samt i havet.

Elbehovet är som störst i Sverige på vintern och det är också då det det blåser som mest. Vindkraftverkets höjd utgör också en faktor när det kommer till att fånga in vindarna. Desto högre verk, desto större möjlighet för vindarna att effektivt fångas upp.

Havsplacerade vindkraftverk producerar 50 procent mer el än vindkraftverk som är placerade på land. De vindkraftverk som är placerade till havs fångar upp mer vind då det blåser kraftigare vindar och tillgången till vind är jämnare då dess framfart inte störs av skog och byggnader.

I korta, sammanfattande, drag kan man säga att kraften från vinden förs över via en axel och en växellåda till en generator. Sedan görs rörelseenergin om till el i generatorn. Nästa steg är att elen justeras till rätt spänning för elnätet i en transformator. Därefter distribueras elen ut till elnätet. Detta innebär sedan att elen kan tillgodose hushåll med elektrisk ström.

Vi på Verve tror verkligen på vindkraft. Det kräver en lite större investering och yta än solpaneler men ger i gengäld betydligt större effekt. På vår hemsida kan du läsa mer om hur vi ser på småskalig, närproducerad och klimatsmart elproduktion och inte minst lära känna våra producenter lite bättre.

Närproducerat, småskaligt och klimatsmart!

Verve utmanar marknaden med ett nytt sätt att köpa och sälja el - som sluter cirkeln på ett hållbart sätt. Vi är en del av E.ON och med elavtal hos oss får du förnybar energi från en gård nära dig, som du själv väljer. Påslaget på elen går till den producent du själv väljer.