Nu är Kina störst på solenergi

detta efter att de allt mer satsar på förnybar energi för att få ner de höga utsläppen av växthusgas.

 

Länge har nyheterna nått oss att Kina har stora problem med smog i sina storstäder. För de flesta är inte grön energi och Kina den naturliga kopplingen. Men det kan bli ändring på det, för under året har det kommit uppgifter från landets energimyndighet som säger att landet fördubblades produktionen av solenergi förra året. År 2016 låg de på 77,42 gigawatt enligt Engadget vilket gör Kina till världens största producent, sett till kapacitet. men sett till befolkning är de långt efter länder som Tyskland, USA och grannlandet Japan.

 

Vad som bör tas i beaktande är att solenergin i Kina kontra andra energikällor är i stort sett obefintlig. Solenergin utgör nämligen bara en procent av den totala produktionen. Mest växthusgasutsläpp i världen står Kina för. De är också störst på solenergi som benämnts innan, men samtidigt som de är det är de också störst på kol både som producent och konsument.

 

De stora luftföroreningarna i stora städer som Peking och stora delar av norra Kina tillsammans med andra stora miljöproblem har skapat en ohållbar situation för Kina. Det har lett till att de kinesiska myndigheterna har tagit kol- och oljeförbränningsutsläppen på allvar. Bara kol utgjorde förra året 62 procent av de totala energiutsläppen.

 

Kina vill dock bli grönare och dra sitt strå till stacken. Enligt energimyndigheten vill de investera alltmer i förnyelsebar energi och öka produktionen av solenergi med ytterligare 110 gigawatt till 2020. Målet är samtidigt att öka andelen förnybara källor från 11 procent till 20 procent år 2030. Om Kina når sina mål kan de fungera som ett föredöme för andra länder och även sätta press på dem att frågan om förnybart och grön energi måste upp på dagordningen.

 

Vi pratar ju normalt sett småskaligt och närproducerat här på Verve, men tyckte att det kunde vara viktigt att lyfta upp trenden i världen. Och den är god. Fler länder, fler regioner och fler personer ser nyttan och vikten av att tänka klimatsmart. Bli en av oss du också – byt till Verve med ett par enkla klick!

 

Närproducerat, småskaligt och klimatsmart!

Verve utmanar marknaden med ett nytt sätt att köpa och sälja el - som sluter cirkeln på ett hållbart sätt. Vi är en del av E.ON och med elavtal hos oss får du förnybar energi från en gård nära dig, som du själv väljer. Påslaget på elen går till den producent du själv väljer.