Nu satsar till och med kungligheterna på solceller.

 

2010 inleddes tankar på att installera solceller på Stockholms slott. Statens fastighetsverk satte då upp en provyta på delar av slottets tak, på initiativ av Kungliga Hovstaterna.

Efter många diskussioner om för- och nackdelar enades vi om att vi skulle sätta upp en provyta på en liten del av Norra längans tak. Dels för att se hur solcellspanelen skulle se ut på plats men också för att se vilken effekt som skulle kunna uppnås.

Lotta Günther, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Provytan satt kvar till 2016, för att kunna utvärdera ifall en permanent lösning skulle vara värd kostnaden. Beslut togs i sammanband med kungens 70-åriga födelsedag. Statens fastighetsverk beslutade då att, som en symbolisk gåva, överlämna den kommande solcellsanläggningen som en 70-årspresent. Därefter inleddes projekteringen och upphandling.

Nu har ett installationsarbetet precis påbörjats där 600 solpaneler installeras på en 10000 kvadratmeter stor yta på Stockholms slotts tak.

Statens fastighetsverk, beräknar att anläggningen, när den är klar, kommer producera ungefär 170 MWh per år. I jämförelse så täcker det ungefär 12% av slottets årliga förbrukning.

Riksantikvarieämbetet godkände installationen eftersom solcellerna, på grund av slottets arkitektur, inte kommer vara synliga från marknivå, utan enbart från luften.

Eftersom slottet har ett pulpettak med flack lutning kommer solcellspanelerna inte att synas, varken från borggården eller från något annat håll. Enda gången du har chans att se solcellspanelerna är från luften, om du flyger in över Stockholm vid landning till exempel. Det ser vi å andra sidan som positivt, att Stockholms slotts tak nu får stå symbol för hur viktigt hållbarhet är för Sverige.

– Erik Kampmann, slottsfogde och chef för Stockholms slottsförvaltning.

Montage och installation av solcellspanelen beräknas att ta cirka sex veckor. Anläggningen ska sedan vara driftsatt och klar den 1 juni 2018.

 

Kungen själv uttalade sig också positivt om installationen.

Vi hoppas att vi kan föra ut det här och visa att vi är i framkant i Sverige när det gäller energifrågor i framtiden. Men det här är inte det enda sättet, det finns många sätt! Och vi ska kombinera alla olika sätt. Men det är också beroende av plats, rum, land, förutsättningar, ekonomi…

Närproducerat, småskaligt och klimatsmart!

Verve utmanar marknaden med ett nytt sätt att köpa och sälja el - som sluter cirkeln på ett hållbart sätt. Vi är en del av E.ON och med elavtal hos oss får du förnybar energi från en gård nära dig, som du själv väljer. Påslaget på elen går till den producent du själv väljer.