Det går att argumentera för att det finns ett flertal myter som fortsätter att leva vidare trots att dessa sällan har någon relevans i verkligheten.

Det är grundaren för företaget Greenely, Mohammed al Abassi, som i ett debattinlägg för Miljöutveckling.se argumenterar för att det råder en falsk föreställning om att satsa på solenergi skulle innebära en rad problem.

Dessa kan vara att det är för dyrt, att det är för komplicerat att installera dem samt att vi inte har tillräckligt med sol i Sverige.

 

Priset på solceller har minskat kraftigt i Sverige sedan 1980-talet. Detta har fått till följd att allt fler hushåll har valt att satsa på solenergi och solcellspaneler.

Tack vare det ökade intresset för solenergi har priset sjunkit med 75 procent på solpanelsanläggningar sett över en femårsperiod.

Argumentet att solpanelsanläggningar är för dyrt kan bestridas med följande siffror. I dag kostar en solpanelsanläggning mellan 12 000 till 20 000 kronor per installerad kW inklusive växelriktare, en betydligt lägre siffra än tidigare.

För en genomsnittlig villa kan priset för en solpanelsanläggning hamna i trakterna kring 100 000 kronor inklusive installation. Den beräknade livslängden på solcellspaneler är 30 år och sedan finns det en återbetalningstid om 12-15 år, vilket ofta gör affären lönsam.

 

En annan seglivad myt är att en installation av solpaneler skulle vara komplicerad. Det tar  cirka en dag för en solcellsinstallatör att installera solcellspaneler. För den som har investerat i en solpanelsanläggning krävs mycket lite underhåll.

Det är också smidigare än någonsin för att sälja överskottselen till elhandelsbolag då många tillhandahåller den tjänsten där Verve är ett sådant exempel.

 

Ett annat påstående som lever kvar är att det är för få soltimmar i Sverige för att det ska vara lönsamt att satsa på solenergi. Vi har i Sverige lika många soltimmar som norra Tyskland, ett område där solenergi varit populärt under lång tid.

Solpanelernas produktion sker främst under våren, sommaren och hösten. Därför påverkar inte snön i någon negativ grad. Det man däremot kan konstatera är att kall luft kyler ner och ser till så att solpanelernas verkningsgrad blir bättre och mer effektiv. Ett system med en effekt på 5 kW kan producera upp till 5500 kWh per år.

 

En annan farhåga och ett falskt påstående är att ens hushåll måste ha det perfekta läget för att solpanelerna ska fungera. Det enda man bör tänka på är att hustaket inte skuggas av höga träd större delen av dagen. Det mest fördelaktiga läget är att ha ett tak i sydvästläge, men det fungerar också mycket bra med tak i sydostlig- samt sydvästlig riktning.

 

Slutligen finns det en myt om att man bör vänta med att installera solcellspaneler därför att de på sikt blir billigare och produkten utvecklas. Det går att göra en liknelse med att vänta på teknikprodukter.

Man kan vänta länge men det blir en liten skillnad mellan modellerna. Därför går det inte att argumentera för att det är dumt att vänta. Det är bättre att investera i en solpanelsanläggning nu och ha fullständig kontroll över sitt eget kraftverk.

Närproducerat, småskaligt och klimatsmart!

Verve utmanar marknaden med ett nytt sätt att köpa och sälja el - som sluter cirkeln på ett hållbart sätt. Vi är en del av E.ON och med elavtal hos oss får du förnybar energi från en gård nära dig, som du själv väljer. Påslaget på elen går till den producent du själv väljer.