Vi har tidigare skrivit om hur halkbekämpningsarbetet i Jämtland, där vägarna värms upp med hjälp av solenergi. Nu kommer en liknande smart lösning värma upp vårt eget Lunds torg och kommande spårvagnshållplatser.

 

Energin kommer i detta projekt inte från solceller, utan från spillvärme från forskningsanläggningarna MAX IV och ESS

 

Smarta sensorer kommer känna av när ytorna är i behov av uppvärmning, genom reaktioner på nederbörd och temperatur.

 

Nio hållplatser och två torg kommer inledningsvis att täckas in i värmenätet; Clemenstorget, SUS Lund, Kårhuset, Ideonpark, Höjdpunkten, Solbjer, Södra Brunnshög med Brunnshög torg, MAX IV, Science Village Scandinavia inklusive Rydbergstorg. Lundaborna kommer kunna njuta av sina uppvärmda hållplatser och torg samtidigt som spårvagnsarbetet beräknas bli klart år 2020.

 

Restvärmen från forskningsanläggningarna kommer värma upp den nya stadsdelen Brunnshög. På de andra hållplatserna och torgen längst med spårvagnen kommer returvärmen att vara den uppvärmande faktorn.

 

All värme kommer vara fossilfri, och vara en värmande nyhet i vinterLunds slask och snö.

Man räknar med att både halka och benbrott kommer minska på platserna. De nya spårvagnarna kommer hållas renare och fräschare en längre tid. Detta beräknas i sin tur leda till minskat behov av underhåll.

 

 

Det här är ett lysande exempel på hur vi tillsammans kan fortsätta att göra Lund mer hållbart och hur vi kan nyttja våra resurser på smartaste sätt. Med hjälp av forskningen på Brunnshög kan vi värma Lunds spårvagnshållplatser och därmed skapa ännu bättre förutsättningar för kollektivtrafiken och den kommande spårvägen.

 Emma Berginger, ordförande i Tekniska nämnden, Lunds kommun.

Vi på Verve tycker att detta är en fantastiskt smart lösning, och tycker som alltid att det är roligt när nya innovationer inom energiområdet uppkommer!

Närproducerat, småskaligt och klimatsmart!

Verve utmanar marknaden med ett nytt sätt att köpa och sälja el - som sluter cirkeln på ett hållbart sätt. Vi är en del av E.ON och med elavtal hos oss får du förnybar energi från en gård nära dig, som du själv väljer. Påslaget på elen går till den producent du själv väljer.