1996 bildades, det som i dag går under namnet, elmarknaden. Den bildades när Sverige, Danmark, Norge samt Finland fick en avreglerad elmarknad och elmonopolet försvann. Detta innebar att valet var fritt gällande elhandelsföretag, däremot kvarstod monopolet på elnätsföretag.

Nordpool fungerar som en gemensam handelsplats där alla priser sätts gemensamt. Nordpool är en elbörs och avsikten med att skapa en gemensam handelsplats var att elen skulle bli en konkurrensutsatt vara vilket i sin tur innebär att det skulle bli billigare för konsumenten.

 

Elbörsen sätter priser och det är dessa priser som elbolagen måste förhålla sig till när de köper in el för sina kunders räkning. Det finns lite olika aktörer på elmarknaden och det rör sig om elproducenter, balansansvariga, elhandelsföretag, elnätsföretag och slutkunder.

En slutkund har däremot bara valet att välja en elproducent från en inhemsk producent då det inte finns en gemensam nordisk marknad. Elnätet fungerar på ungefär samma sätt men är ännu mer indelat i geografiska zoner. Detta innebär att kunder inte kan välja vilka elnätsföretag som helst. Elnätsföretagen har ensamrätt på eldistribution i sitt geografiska område.

 

Det är ett par olika saker som påverkar elpriset. En faktor är mängden el som produceras och efterfrågan på den. Priset kan komma att stiga om det exempelvis blir vattenbrist i vattenkraftsmagasinen eller om kärnkraftverken är avstängda för reparation då produktionen av vatten- eller kärnkraft brukar minska vid sådana tillfällen. Om temperaturen är mildare än vanligt minskar efterfrågan och priserna går ner som en följd av detta.

 

Bränslepriser och valutakurserna är också faktorer som påverkar elpriserna. Utanför Norden hör det inte till ovanligheterna att en del av elproduktionen är olje- eller kolbaserad. Blir det prisförändringar på olje- eller kol påverkar det därför i regel också priset på elektricitet. De nordiska elpriserna påverkas av detta därför att det är möjligt att importera och exportera el mellan Norden och övriga Europa.

 

Verve är ett elhandelsbolag, som vilket annat som helst egentligen, med en väsentlig skillnad; istället för att lägga på pengar för slutkundernas elförbrukning för att hamna i vår kassa går intäkterna från din elförbrukning tillbaka till producenten.

Det är alltså dina grannar, din hembygds lantbrukare som får dina pengar. Vi tror nämligen att detta är rätt steg för att få fler att börja producera småskalig, klimatsmart el. Vi tror att det är en del av vägen mot ett mer hållbart samhälle. Vill du veta mer om hur det fungerar så kika på den här filmen om en av våra producenter.

Närproducerat, småskaligt och klimatsmart!

Verve utmanar marknaden med ett nytt sätt att köpa och sälja el - som sluter cirkeln på ett hållbart sätt. Vi är en del av E.ON och med elavtal hos oss får du förnybar energi från en gård nära dig, som du själv väljer. Påslaget på elen går till den producent du själv väljer.