Save by Solar är ett bolag grundat i Uppsala, med fileal i Lund, som riktar sig mot att installera solceller. I förra veckan klargjordes det att de ingår i ett ramavtal med Vasakronan, Sveriges största fastighetsbolag.


Vi pratade lite med Hugo Larsson, marknadschef och grundare och hörde lite vad han tycker och tänker om solcellsmarknaden och det nya samarbetet med Vasakronan.

 

 

Hur kommer det sig att ni på Save by Solar brinner för just solceller?

Det grundar sig egentligen i att jag och Linus, som startade bolaget, hade ett stort intresse generellt för hållbar utveckling och energisystem och hade läst om det på universitetet. Vi såg att vi står inför en revolution gällande fungerande energisystem. Även om vi i Sverige har ett väldigt bra och fungerande sådant, så kan vi fortfarande göra skillnad. Då blev det också naturligt att vi fortsatte med det efter studierna.

Vi ser ju också att bilden av solceller har förändrats radikalt. När vi startade 2014-2015 så såg ju marknaden helt annorlunda ut. Då visste folk knappt vad solceller var, men nu när man pratar med folk generellt eller på mässor, så är det ett helt annat intresse. Det har hänt mycket på tre år.

 

Vad kommer ert samarbete med Vasakronan innebära för er?

Det kommer bli väldigt spännande! Vasakronan är ju Sveriges största fastighetsbolag. De har varit väldigt framstående när det gäller solceller och satsat mycket på det. De går i täten för hur fastighetsbolag kommer arbeta med solceller i framtiden. Sedan blir det ju naturligtvis en slags kvalitetsstämpel för oss. Vasakronan väljer ju sina leverantörer med noggrannhet och det är därför väldigt roligt att de valde oss. Vi själva kan ju säga att vi är jäkligt duktiga, men det är ju roligt att det också uppmärksammas. Det blir ett kvitto på att vi har tänkt rätt i vårt förhållningssätt och hur duktiga alla som jobbar hos oss faktiskt är.

 

Ni öppnade ert första filialkontor här i Skåne. Varför valde ni just Skåne?

Skåne är den del i Sverige som i de flesta fall har bäst förutsättningar för solpaneler. Framför allt eftersom det är hög solinstrålning och oftast mindre snö. Snön kan nämligen innebära en fara om man sedan inte kan skotta av taket på grund av solcellerna. Dessutom är vi ju akademiker från början och många nyrekryteringar sker från universiteten. Därför blev det ganska naturligt att vi hamnade i Lund, som dessutom är en geografiskt bra plats i Skåne. 

 

Har du några tips på vad solcellsspekulanter ska tänka på innan de påbörjar sitt projekt?

Det viktigaste skulle jag säga att man matchar produktion av solel mot konsumtion av el. Att man faktiskt kalibrerar hur mycket solel man behöver. Vi har själva byggt en algoritm som matchar produktinen mot konsumtionen. Då tar vi in hur man konsumerar el, gärna flera år, och varje timme på det året. Då kan vi sedan matcha det så man får så lite överskott som möjligt.  Det skulle jag säga är det viktigaste för att göra en så bra investering som möjligt ur ett ekonomiskt och avkastningsvänligt perspektiv. För finns det bra ekonomi i en investering i solceller, då leder det till att fler installerar, och människans avtryck på planeten minskar. 

Man ska också se över hur mycket el man förbrukar när solen faktiskt lyser. Som exempel försöka matcha solelsproduktion mot komfortkyla, kyl och frys. Vi propsar ofta på att göra en så smart investering som möjligt. Detta innebär oftast en mindre anläggning än takets faktiska storlek.

Vi märker att det är ganska vanligt när vi kommer ut att man inte alltid vet vad man kan och behöver göra.

Behöver du bara använda halva taket, så använd då inte hela. Följer du sedan upp på att du faktiskt får ut så mycket som du kan förvänta dig och kan använda solelen som produceras och även har marginal för mer, så kan du ju alltid utöka. Gör du inte rätt från början, och gör en felaktig kalkylering, kan ju det leda till att din attityd mot solceller försämras. Det kommer ju inte hjälpa varken dig eller miljön. Vi märker att det är ganska vanligt att man gärna följer upp några veckor eller månader. Men eftersom man räknar på avskrivningstiden på 25år, är det ju också därför viktigt att man fortsätter undersöka hur väl anläggningen presterar under hela dess livstid. 

Se till att ha så transparanta kalkyler som möjligt med din installatör. Det är viktigt att man vet vad man har investerat i, och då är uppföljnignen a och o. Det är en sak att räkna på det men att se att utfallet faktiskt blir vad man räknat är två helt olika saker i många fall.

 

Bakgrund

Save by Solar grundades av två före detta studenter på Uppsala Universitet, Hugo Larsson och Linus Werner. De hade båda tidigt ett intresse för förnybar energi och bestämde sig för att tillsammans försöka skapa de bästa förutsättningarna för att producera sin egen solel. Linus Werner, utbildad civilingenjör och ekonomie kand., kom under sitt examensarbete fram till att solel i Sverige lämpar sig extra väl för vissa kommersiella verksamheter. Han kontaktade sin före detta kollega Hugo Larsson, utbildad nationalekonom med inriktning mot hållbar utveckling, med tidigare erfarenhet från marknadssidan. Några månader senare var Save by Solar grundat.

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag, och har under de senaste åren varit ett av de fastighetsbolag som satsat mest på solceller i sina fastigheter. De har idag ett 50-tal solcellsanläggningar och för verksamheten är solel högt prioriterat. Sedan 2009 har man lyckats halvera sin energianvändning med hjälp av smarta lösningar, ny teknik och produktion av egen solel. Fastighetsbolaget arbetar dessutom med ett projekt där de installerar ett eget likströmsnät inom en fastighet, vilket innebär att de kan flytta solel från en produktionspunkt till en förbrukningspunkt även om det är i olika byggnader. På så vis kan tak lämpade för solceller utnyttjas mer effektivt, samtidigt som energiförlusterna blir mindre.

Närproducerat, småskaligt och klimatsmart!

Verve utmanar marknaden med ett nytt sätt att köpa och sälja el - som sluter cirkeln på ett hållbart sätt. Vi är en del av E.ON och med elavtal hos oss får du förnybar energi från en gård nära dig, som du själv väljer. Påslaget på elen går till den producent du själv väljer.