Lund kan bli utsedd till årets klimatstad i Världsnaturfonden WWS:s globala klimatutmaning One Planet City

 

Totalt har 55 städer från 22 länder gått till final och Lund är alltså en av dessa. Av Svenska städer så har förutom Lund har även Umeå och Uppsala gått vidare till finalen.

 

Det som avgjort att Lund gått till final är främst stadens satsningar på cykeltrafik och spårväg, samt fossilfri värme och fossilfria fordon.

 

Programsamordnare för One Planet City i Sverige, Sabina Andrén uttalade sig:

“Lund har ett starkt helhetsgrepp på sitt klimatarbete, där man vill halvera de klimatpåverkande utsläppen till 2020 och helt bli av med dem till 2050. I Sverige har många kommuner liknande mål, men i Lund visar kommunen också att man levererar.

Det viktiga är att kommunen samarbetar med andra aktörer, exempelvis lokala företag. Där ligger Lund bra till.”

”Lund engagerar både invånare och företag. Företagen är så klart viktiga, och kommunens invånare är helt avgörande. Utan deras stöd går det inte att nå målen.”

 

På frågan ifall årets tema, vilket är hållbar mobilitet, har haft någonting att göra med bedömningen i år, främst på grund av cykel och spårvagnsutveckling svarar hon:

 

“Det är inte vi på WWF som bedömer all data, det är en internationell expertjury som gör den slutliga bedömningen. Men spårvägar är ett bra sätt att flytta över resande från bilar eller annan klimatpåverkande transport till ett trafikslag där många människor kan resa på ett sätt som ger låga utsläpp.”

 

Senaste svenska vinnaren i klimatutmaningen var Umeå, och världens klimatstad 2016 blev Paris.

 

Vad är utmaningen?

WWF:s utmaning One Planet City anordnas vartannat år. Det kräver ett omfattande arbete av både WWF och de deltagande städerna. Anledningen till utmaningen är främst för att visa världen att det faktiskt går att nå uppsatta klimatmål, samt att sporra de städer som har satsat mycket på miljön.  Bland de deltagande städerna finns många olika slags länder med helt olika förutsättningar, och priset delas ut av en jury bestående att experter på hållbar stadsutveckling, med de kunskaper som behövs för att kunna jämföra de olika städernas arbete rättvist.

Närproducerat, småskaligt och klimatsmart!

Verve utmanar marknaden med ett nytt sätt att köpa och sälja el - som sluter cirkeln på ett hållbart sätt. Vi är en del av E.ON och med elavtal hos oss får du förnybar energi från en gård nära dig, som du själv väljer. Påslaget på elen går till den producent du själv väljer.