Skåningar gillar sol!

 

En undersökning från Nepa visar att skåningar väljer solkraft framför andra energikällor. Skåningen tycker att den är renare än både vind och vatten. Undersökningen från Nepa bestod av svar från 1065 personer i åldern 25-70 år. Efterfrågan på solkraft ökade ordentligt hos Lundaborna under 2017 hos Kraftringen, detta då försäljningsmålet för året nåddes redan i juli.

 

Ett välkänt fenomen är att solkraft växer som energislag, såväl lokalt i Skåne som globalt i världen. Solar Region Skåne rapporterar om att andelen solel i Skåne ökade 2016 med 75 procent. Den installerade effekten ökade med 72 % i Lund. 2016 kunde Lund stoltsera med 157 solcellsanläggningar.

 

Mikael Dennbo som är produktområdesansvarig för solceller på Kraftringen menar att Lundaborna oftare efterfrågar solkraft än tidigare. Dennbo anser att utvecklingen inte på något sätt är oväntad eftersom solcellsanläggningar bidrar till produktionen av energi på ett tydligt, varaktigt och hållbart sätt.  

 

Andra saker som kan konstateras av undersökningen är att nio av tio är positiva till solkraft. Samtidigt är nio av tio negativt inställda till kolkraft, olja och kärnkraft. 12 procent av de utfrågade anger att elen de använder för sina hushåll kommer från solkraft. Andelen som önskar att de hade solkraft uppgår till 64 %.

 

Satsningen på solenergi ökar från regeringens håll. De ökar solinvesteringsstödet med 525 miljoner kronor år 2018. Regeringen ökade 2017 stödet med 200 miljoner, detta för att på ett mer hanterbart sätt tackla de köer som byggts upp. I praktiken innebär det här för en villaägare att denne kan få upp till 30 % av den totala installationen i stöd för att installera en solcellsanläggning.

 

Mikael Dennbo avslutar med att säga att med tanke på att fler förstår hur enkelt och underhållsfritt det är att är att vara energiproducent med hjälp av solceller samt att regeringen inför subventioner för solceller, är Dennbo säker på att solcellsanläggningar kommer att vara ett lika naturligt inslag i stadsbilden som studsmattor är i dagens villakvarter.

 

Vi på Verve ser alla initiativ som främjar en klimatsmart framtid som positiva. Vi har valt att fokusera på landsbygden och närproducerade, småskaliga energiproducenter. Tänk om alla som hade möjlighet att installera solpaneler skulle göra det, vi skulle snart kunna bli helt fria från fossila alternativ. Stöd dina lokala producenter, stöd småskalig produktion av klimatsmart el!

 

Närproducerat, småskaligt och klimatsmart!

Verve utmanar marknaden med ett nytt sätt att köpa och sälja el - som sluter cirkeln på ett hållbart sätt. Vi är en del av E.ON och med elavtal hos oss får du förnybar energi från en gård nära dig, som du själv väljer. Påslaget på elen går till den producent du själv väljer.