De fyra världsstäderna, Madrid, Paris, Aten och Mexico city bestämde nyligen att införa ett förbud mot dieselbilar från 2025. För att främja klimatet borde Sverige tillåta kommunerna att införa specifika miljözoner som bara tillåter helt utsläppsfria fordon.

 

Den dåliga luften, i de stora städerna i världen, som till största delen har orsakats av dieselbilarnas utsläpp av kväveoxider har lett till att beslutsfattarna i de största städerna har tröttnat på hur det ser ut. Nu tar borgmästarna i de här städerna saken egna händer och inrättar ett förbud mot dieselbilar för att komma till bukt med de skenande hälsofarliga utsläppen.

 

Enligt IVL, Svenska Miljöinstitutet, tyder mätningar på att andelen kvävedioxid inte har minskat de senaste åren. Den största anledning till detta är den ökade andelen dieselbilar som i flera fall har högre utsläpp av kväveoxider än vad avgaslagstiftningen tillåter.

 

Att helt och hållet förbjuda dieselbilar vore dock ett steg i fel riktning, då det riskerar att öka försäljningen av bensinbilar med dåligt utrustad partikelrening. Transportstyrelsen har kommit med ett förslag om att svenska kommuner ska, precis som i de stora städerna i Europa, ska få möjligheten att få införa miljözoner för personbilar, både diesel- och bensinbilar. Ett införande av miljözoner vore ett steg av mycket stor vikt för främjandet av miljön och för att minska de farliga och skadliga utsläppen.

 

Det som transportstyrelsen föreslår är en miljözon baserat på Euro 6, där är de verkliga utsläppen från dieselbilar oerhört mycket högre än värdena från de bristfälliga laboratorietesterna. IVL Svenska Miljöinstitutet vill därför bestämma om en miljözongräns baserat på Euro 6c. I Euro 6c sker utsläppsmätningarna under reell körning och utsläppen blir betydligt lägre i praktiken. Transportstyrelsen har också kommit med ett förslag om att kommuner ska införa miljözoner för utsläppsfria fordon med el och bränslecellsdrift. Ett vägvinnande alternativ på lokal nivå för att driva utvecklingen framåt för nollutsläppsfordon, detta i takt med att man minskar utsläpp och buller är att skapa små emissionsfria zoner, eller att man till och med sträcker sig till enskilda gator.

 

En väg att gå är att låta regeringen bestämma utsläppsreglerna för bilarna. Däremot har kommunerna bestämmanderätt gällande hur stora miljözonerna ska vara samt när de ska införas. Det borde dock hållas i åtanke att ett sådant bestämmande är en inskränkning i att transportera sig med bil. Miljözoner borde därför inrättas i områden där kollektivtrafik, cykel och gång är lika bra sätt att ta sig fram på som bil. Allmänhetens vardag ska inte påverkas för mycket av zonerna och transporterna ska fortsätta fungera. Miljön blir renare, säkrare och tystare. Dessutom bör regeringen föra samman att miljözonskrav för personbilar och stadsmiljöavtal för att kommuner lättare ska kunna statliga pengar till cykelsatsningar och kollektivtrafik.

 

Ett beslut från regeringen hade gett den lagliga möjligheten, men det räcker inte. Det behövs kommuner med framtidsvisioner som vill införa miljözoner för utsläppsfria bilar i våra städer.  Tar din kommun täten?

Närproducerat, småskaligt och klimatsmart!

Verve utmanar marknaden med ett nytt sätt att köpa och sälja el - som sluter cirkeln på ett hållbart sätt. Vi är en del av E.ON och med elavtal hos oss får du förnybar energi från en gård nära dig, som du själv väljer. Påslaget på elen går till den producent du själv väljer.