Vi vet idag att klimatförändringar kommer att ske. På kort sikt kan vi inte reversera den negativa trend som utsläpp och annan miljöpåverkan har på vår jord. Det vi alla kan göra är att börja i det lilla; sortera våra sopor, använda mindre fossila bränslen och välja mer klimatsmarta energialternativ.

Verve ger dig möjligheten att handla lokalproducerad, klimatsmart och småskalig el från din hembygd. I korthet går det ut på att den som har solpaneler på sin gård, tex, kan sälja sin överskottsproduktion av el till sina grannar – återvunnen el, om man så vill.

Oavsett om du väljer oss på Verve eller att installera egna paneler kanske så har vi tagit oss friheten att lista tio fördelar med solenergi – enjoy! Är du nyfiken på att veta mer om oss på Verve? Klicka här!

  1. Solpaneler genererar elektricitet från solenergi även under molniga dagar eftersom det inte krävs ett direkt behov av solsken. Anledningen är att solpanelerna använder energin från solen och inte värmeenergin. I anslutning till panelerna finns det en växelriktare som omvandlar energin till 230v växelström som leds ut i husets uttag. Om man producerar mer el än man vad man använder kan, något förenklat, överskottet lagras och distribueras till andra elnätskunder eller under tidpunkter då solen inte är framme – på natten tex.
  2. En annan fördel är att solenergi knappt kräver något underhåll, annat än att man kan behöva borsta bort smuts och löv från solpanelerna vid tillfälle. När det gäller garanti för panelerna är det ofta på 25 år och det är nog med att undersöka systemet ungefär vart fjärde till vart sjunde år för att se så att allt står rätt till.
  3. Att kunna titulera sig sann miljövän är också en annan fördel med att använda solenergi. Att använda solenergi minskar nämligen miljöpåverkan då det inte förekommer några utsläpp av koldioxid eller andra utsläpp som kan ha en negativ påverkan på atmosfären. Vänta nu, säger den uppmärksamme, produktions- och installationspåverkan då? Sant, här finns det grader i helvetet, men i satt i relation till hur de andra alternativen inom elsektorn påverkar miljön är solenergi ändå att betrakta som mycket fördelaktigt.
  4. Att vara självförsörjande i sin elproduktion är även ekonomiskt fördelaktigt. Som småskalig solenergiproducent (och användare) förväntas man inte påverkas av de estimerat stigande elpriserna. Under vintern produceras endast en sjundedel av vad som är möjligt att producera sommartid . Detta innebär att som solenergianvändare måste man köpa in el från det allmänna elnätet under vintern. Det man kan göra är att sälja det som blir över av elen under sommaren och på så vis mer eller mindre jämna ut kostnaderna. En normal villa har mer än nog med yta på sitt tak för att täcka en produktion för hushållsbehov under sommaren, plus ett överskott att sälja vidare.
  5. Solenergi kan fungera som en konkurrensfördel gentemot andra villaägare då det anses vara en förbättring av fastigheten och därmed en total ökning av värdet på villan. Solenergi bidrar till att göra huset mer attraktivt för potentiella köpare. Att anlägga solpaneler minskar kostnaden för bostadens energiförbrukning. Vid en försäljning ska en energibesiktning genomföras och bostadens energicertifiering kommer att bevisa att huset är mer energisnålt. Lägre driftskostnader ger normalt en konkurrensfördel gentemot andra objekt till salu.
  6. Solenergi är den mest populära kraftkällan hos svenska folket enligt en Sifo-undersökning gjord av TelgeEnergi, i mars 2017. Därtill kan sägas att sju av tio svenskar kan tänka sig att anlägga solpaneler på taket. Om 70% av de som kan skulle anlägga solpaneler, hur mycket hade vårt beroende av andra mer miljöpåverkande energislag kunnat minska då? Oavsett om det är du eller din granne som anlägger panelerna så blir vi som samhälle mer klimatsmarta.
  7. Om solenergins potential skulle utnyttjas fullt ut, världen över, under en timme skulle solen ge oss tillräckligt med förnybar energi för att hela jorden skulle kunna försörjas med el under ett år. Lägg därtill att detta är en källa som aldrig tar slut. Nu är det ju såklart inte fullt så enkelt, men tanken är svindlande bra, inte sant?
  8. Att vara solelsproducent är lönsamt då solcellerna har en beräknad livslängd på 25 år eller längre och som producent får man en garanterad avkastning på 5-10 % årligen. Detta kan förklaras med att man får en skattereduktion på den andel överskottsel som man säljer till sitt elbolag. Dessutom kan man söka ROT-avdrag eller få investeringsstöd.
  9. Solceller behöver inte sitta fast monterade på ett tak utan kan lika gärna vara portabla. Utvecklingen går framåt dagligen men redan nu kan man ta med sig solceller på resan eller semestern för att på ett smidigt och enkelt sätt ladda mobilen eller batteriet till kameran tex.
  10. Potentialen för solenergi i Sverige är lika stor som den i Tyskland, men Tyskland har kommit mycket längre i sitt användare av solenergi. I Sverige kan ungefär 500 000 villaägare samt 100 000 företag installera solceller. I dag är siffrorna endast 8 000 för villaägare samt 2 000 företag som har tagit investeringen. Vi tror att, genom att belysa detta (för att vara lite skämtsam), kan vi få fler människor intresserade av att välja ett miljömässigt utomordentligt alternativ. Och genom ökad efterfrågan på närproducerad, klimatsmart och småskalig el så kommer det genereras ett större utbud.

Vill du dra ditt strå till stacken och bidra till en mer klimatsmart värld? Klicka här!

Närproducerat, småskaligt och klimatsmart!

Verve utmanar marknaden med ett nytt sätt att köpa och sälja el - som sluter cirkeln på ett hållbart sätt. Vi är en del av E.ON och med elavtal hos oss får du förnybar energi från en gård nära dig, som du själv väljer. Påslaget på elen går till den producent du själv väljer.