Från kärnkraftskatastrof till solkraftspark

 

Tjernobyl som var platsen för den stora kärnkraftskatastrofen 1986, är åter påväg att tas upp i bruk. Denna gång med större miljöfokus.

Efter olyckan har ett över 2000 km² stort område lämnats öde och oanvändbart. Nu har ett tysk-ukrainskt samarbete, Solar Chernobyl genomfört ett projekt, som resulterat i Ukrainas första solpark. Projektet, bestående av runt 4000 solpaneler, kommer täcka elbehovet av 2000 lägenheter.

Området anses attraktivt på grund av att katastrofen resulterat i en begränsad användningsmöjlighet även efter den nya skyddssarkofagens installation. Detta innebär en relativt billig markinvestering för en yta stor som två fotbollsplaner. Området ligger dessutom i anknytning till redan existerande kraftnät. Solar Chernobyl har redan gått ut med att de har för avsikt att utöka produktionen.

Närheten till den sönderfallande kärnkraftsreaktorn, ca 100 meter, har dock inneburit strikta säkerhetsregler då jorden kring det gamla kärnkraftverket fortfarande är otroligt kontaminerad. För att inte röra upp radioaktivt damm har man valt att installera solcellerna på cementblock. Dessa ligger vilandes på marken utan att man behövt borra eller gräva i jorden.

Detta var också anledningen till att solenergi blev det solklara valet framför andra förnybara energikällor. Vid t.ex. vindkraft hade ett mer omfattande markarbete varit nödvändigt.

Ukrainas miljöminister, Ostap Semerak, uttalade sig under 2016 att “Territoriet kan uppenbarligen inte användas för agrikultur, men är väldigt passande för innovativa och vetenskapliga projekt.

Han har i flera intervjuer varit uttalat positiv till arbetet i regionen. Detta både på grund av miljöaspekten av förnybar solenergi, men också eftersom myndigheterna beräknar att området inte kommer vara beboeligt på ytterligare 24,000 år.  Initiativet visar dock realiteten i möjligheten av andra användningsområdet för det sargade landskapet.

Vi på Verve tycker att detta är en fantastisk solskenshistoria värd att lyfta.  Även om vi förespråkar närproducerad el, så ser vi ändå värdet i att göra större satsningar inom förnyelsebara resurser och solenergi. Vi håller tummarna för att arbetet går fortsatt bra och möjliggör ett grönare energiarbete i Ukraina!

Är du intresserad av vårt arbete med närproducerad el? Kolla in våra producenter här.

Närproducerat, småskaligt och klimatsmart!

Verve utmanar marknaden med ett nytt sätt att köpa och sälja el - som sluter cirkeln på ett hållbart sätt. Vi är en del av E.ON och med elavtal hos oss får du förnybar energi från en gård nära dig, som du själv väljer. Påslaget på elen går till den producent du själv väljer.