CorPower Ocean har beviljats 85 miljoner kronor i stöd för att konstruera och havstesta ett vågkraftverk.

 

Stig Lundbäck började sin energiresa med att studera det mänskliga hjärtat. Han tog med sig den tekniken in i vågenergin, och har sedan 80-talet vidareutvecklat idén. Frukten av hans arbete resulterade i en kompositboj som flyter på ytan, förankrad mot havsbotten.

 

Nu har energimyndigheten beviljat 85miljoner kronor i stöd till Lundbäck och hans företag CorPower Ocean. Bidraget ska resultera konstruktionen av en fullskalig modell, som sedan ska havstestas. Tanken är att de sedan ska konstruera en våghavspark med tre fullskaliga enheter. Lundbäck har tagit fram lösningen tillsammans med Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet i Trondheim.

 

Med hjälp av en elektromekanisk drivlina inuti bojen omvandlas vågenergi till elektricitet. Vågornas vertikala och horisontella rörelse ger tillsammans en linjär rörelse i bojen, vilket omvandlas till rotation och sedan till el med hjälp av generatorer. En unik lösning styr bojens rörelse så att den hamnar i resonans med vågorna.

Tester med en boj i halvskala har under senaste året genomförts vid Orkneyöarna i Skottland. Resultaten har där visat att tekniken kan generera fem gånger mer energi per ton vågkraftverk jämfört med tidigare känd teknik. Detta ger förutsättningar för ett konkurrenskraftigt elpris.

 

– Havsenergi har potential att bidra till Sveriges och Europas klimat- och miljöpolitiska mål, men också driva på ekonomisk tillväxt och skapa nya arbetstillfällen i Sverige, vilket gör det här till en riktigt spännande satsning, säger Susanne Karlsson, chef för Energimyndighetens enhet för Hållbar el.

 

Energimyndigheten tog under våren 2017 fram en havsenergistrategi, med målet att utveckla kostnadseffektiva och hållbara havsenergisystem till 2030. Det är med anledning av detta som energimyndigheten väljer att finansiera projektet, eftersom projektet går i linje med detta mål.

Projektet syftar till att CorPower ska ha certifierade och försäkringsbara vågkraftverk till försäljning efter projektets slut.

 

– Energimyndighetens utvärderingsprocess med allt ifrån teknikvalidering till intervjuer med våra kunder bekräftar att CorPower har en globalt ledande position inom vågkraft. Med Energimyndighetens investering har vi nu en viktig grundbult för att kommersialisera vår produkt, säger Patrik Möller, VD för CorPower.

 

Projektet kommer vara igång till och med december 2023.

Närproducerat, småskaligt och klimatsmart!

Verve utmanar marknaden med ett nytt sätt att köpa och sälja el - som sluter cirkeln på ett hållbart sätt. Vi är en del av E.ON och med elavtal hos oss får du förnybar energi från en gård nära dig, som du själv väljer. Påslaget på elen går till den producent du själv väljer.