Nu under 2018 går världens största vindkraftverk i bruk i Tyskland.

Nyligen byggdes världens hittills högsta vindkraftverk i Gaildorf, i närheten av Stuttgart, Tyskland.


Det fantastiska med just detta vindkraftverk är dock inte enbart storleken, utan den fantastiska möjligheten för vindkraftverket att förutom att producera energi, även
lagra den.

Detta fungerar genom ett 40 meter högt vattentorn inuti vindkraftverket. Kraftverket använder sin överskottsel till att pumpa upp vatten från en närliggande sjö upp i tornet. När vinden sedan mojnar så släpps vattnet ned för att producera el även då. Kort sagt så innebär det att det finns ett vattenkraftverk inuti vindkraftverket. Ett vattenbatteri, om man så vill.

hur fungerar världens största vindkraftverk

Foto: Max Bögl Wind AG

Det tidigare största vindkraftverket har hittills legat i Storbritannien. Den högsta höjden det nådde med sina propellerspetsar var 188,9m. Det nya i Tyskland når med samma mått mätt en höjd på 246,5m. Anledningen till att man vill höja turbinen är för att minska turbulensen i luftströmmarna och därmed ökar effektiviteten. Verket kommer kunna lagra upp till 70 megawatt i timmen när det väl är igång. Själva vindkraftverket beräknas vara igång nu i början av 2018, och vattenkraftverket inuti beräknas klart till slutet av året.

Även om ingen av dessa tekniker är helt nya, så är detta ett innovativt och spännande sätt att kombinera dem på. 

Eftersom detta berör världens hittills största vindkraftverk så hade man kunnat tänka att det inte intresserar oss på Verve som förespråkar småskalig, närproducerad el. Det visar dock på en framtid där man i mångt och mycket hade kunnat använda detta i kampen för närproducerad el. Främst då det möjliggör utveckling av vind och vatten även i inlandet där måttlig vind minskar möjligheten för effektiv vindkraft.

Vi tycker därför det är en spännande innovation, inte minst om man tänker på möjligheterna inför framtiden att på ett klimatsmart sätt använda oss av de naturliga resurser som finns i vårt eget långa land.

Närproducerat, småskaligt och klimatsmart!

Verve utmanar marknaden med ett nytt sätt att köpa och sälja el - som sluter cirkeln på ett hållbart sätt. Vi är en del av E.ON och med elavtal hos oss får du förnybar energi från en gård nära dig, som du själv väljer. Påslaget på elen går till den producent du själv väljer.