Sverige är ett av de länder i världen med bäst dricksvatten, direkt ur kran. Trots detta får en industri oss att känna oss nödgade att köpa vatten på flaska, något som både är dyrt och som förstör vår natur. Statistik från svenska bryggerier visar att svenskarna dricker mer än 200 miljoner liter buteljerat vatten årligen. Detta trots att vatten på flaska kan vara ungefär 2000 gånger dyrare per liter än vanligt kranvatten.

 

Kranmärkt blir en nationell hållbarhetscertifiering för att få färre att välja buteljerat vatten framför kranvatten. Det är branschorganisationen Svenskt Vatten som är initiativtagare till certifieringen och det kan inte nog understrykas hur rätt i tiden det här ligger. Det är nämligen inte bara vår ekonomi som påverkas negativt av flaskvatten utan även vår natur. Det är ett stort ekonomiskt misstag att köpa en flaska fylld med vatten man betänker att vatten från kranen i Sverige kostar ungefär 1,5 öre litern. En halv liter vatten i affär får man ungefär betala 15 kronor för, vilket innebär att flaskvattnet är ungefär 2 000 gånger dyrare än kranvatten. Det påverkar som sagt naturen negativt, det är faktiskt direkt skadligt för vår natur. World Economic Forum slår fast att redan år 2050 kommer det att finnas mer plastartiklar i världshaven än vad det kommer att finnas fiskar. Den betydande delen av plastartiklarna motsvaras av plastflaskor.

 

Vare sig om vi pantar plastflaskorna eller inte så är det inte ett bra val för miljön att köpa flaskvatten. Det är inte bara världshaven som påverkas negativt av en allt större konsumtion av buteljerat vatten. Koldioxidutsläppen påverkas betydligt mer av buteljerat vatten än av kranvatten. Flaskvatten bidrar till mer än 300 gånger så stort koldioxidutsläpp än vanligt kranvatten. Koldioxidutsläppen sker även vid all enorm mängd transport av buteljerat vatten som sker dagligdags. När en förpackad liter vatten transporteras bidrar det till mer än tusen gånger så stort koldioxidutsläpp jämfört med vanligt kranvatten. Transporterna kan handla om hundra mil från punkt a till punkt b och till olika caféer, hotell och restauranger.

 

Det här är fakta som inte går att argumentera emot. Trots dessa uppenbara negativa konsekvenser som flaskvatten har för miljön fortsätter konsumtionen i en rasande takt. Enligt en nyligen genomförd undersökningen gjord av Sodastream framkom det att drygt varannan svensk handlar vatten på flaska varje vecka samt att att så mycket som 20 procent säger sig handla en till tre liter vatten i veckan.

 

Som det fastslogs tidigare är Sverige ett av de bättre länderna i världen när det kommer till kranvatten. Mot den bakgrunden ter det sig mycket märkligt att handla vatten på flaska. Sodastreams marknadschef Michele Fitzwilliams menar att boven i dramat är resultatet av enträgen marknadsföring och reklam. Marknadsföring och reklam som har gått ut på att berätta för svenskarna att de ska köpa dyrt flaskvatten trots att de kan dricka det gratis från kran. Marknadsföringsarbetet för buteljerat har utan tvekan varit framgångsrikt då miljontals svenskar köper flaskvatten trots att de kan dricka vatten ur kran. Det är också en produkt som på intet sätt är lika färsk som vatten direkt ur kran.

 

De stora drakarna Spendrups och Carlsberg med Loka och Ramlösa i främsta ledet tjänar enorma summor på buteljerat vatten som konsumeras av svenskarna. Buteljerat vatten som förstör för vår natur. Det paradoxala i detta är att detta sker under en tid när vi är som mest miljövänliga än någon gång tidigare. Dessbättre har det nu införts en nationell hållbarhetscertifiering med syfte att minska konsumtionen av flaskvatten. Tiden är inne för att skapa debatt och driva opinion om flaskvattnets vara eller icke vara. Tiden är inne för att ifrågasätta industrin som producerar flaskvattnet och vi konsumenter som dricker det. Tiden är inne för att fråga oss själva om det är värt det, för vår ekonomi men framför allt för vår miljö.

Närproducerat, småskaligt och klimatsmart!

Verve utmanar marknaden med ett nytt sätt att köpa och sälja el - som sluter cirkeln på ett hållbart sätt. Vi är en del av E.ON och med elavtal hos oss får du förnybar energi från en gård nära dig, som du själv väljer. Påslaget på elen går till den producent du själv väljer.