Lära barn om förnybar energi

Hur lär man barn om förnybar energi på bästa sätt redan från tidig ålder? Det kan vara svårt och förklara var bensin kommer ifrån och att det skadar ozonlagret på himlen. Försök göra liknelser med att det bara finns en viss mängd olja, och att när det är slut går det inte att få tag i mer. Lördagsgodis eller annat som barnet kan relatera till kan fungera som en bra jämförelse faktor. Att när det är slut på godis i påsen är det helt enkelt slut på godis.

Men istället för att skrämmas med hur farligt det faktiskt är för miljön är det bättre och väcka nyfikenhet. Köp produkter som drivs av solceller och försök förklara och visa. Belysning utomhus som automatiskt tänds när det blir mörkt trots att det inte finns någon sladd ansluten. Att det är solen som har laddat upp lampan kan vara svårt och förstå men ändå väcka en tanke.

Det finns dessutom en uppsjö av olika leksaker för barn som laddas upp med solen. Bilar och liknande som går att köra om solen har fått göra sitt jobb. Väderkvarnar som snurrar då solen har fått lysa på den. Hitta leksaker som tilltalar barnet och dess nyfikenhet. Kanske kommer ett stort intresse att födas och barnet hela tiden vill veta mer. Uppmuntra till ständigt lärande och försök att besvara de frågor som kommer. Skulle man inte veta svaret får man helt enkelt lova att det är något man försöker ta reda på.

Tänk på miljön ur flera aspekter

Förnybar energi är verkligen toppen och idag är det mycket lätt att som enskild individ göra en insats för miljön. När man tecknar elavtal går det ofta att välja mellan flera olika gröna alternativ eller helt enkelt betala lite extra och på så sätt stödja forskningen i att ta fram bra alternativ. Det kan vara el som är gjord från solceller eller vindkraft för att ta några exempel. Små val som gör stor skillnad i det stora hela.

Vad kan man då göra i hemmet för att ändå förbruka så lite energi som det bara är möjligt? Att byta ut all belysning till energisnåla lampor är en bra start. Det går sedan att fundera över olika köksapparater som man dagligen har användning för. Att använda en äggkokare som är energisnål är ett sådant val som man enkelt och aktivt kan göra.

Genom att hela tiden tänka både förebyggande och aktivt kommer man att hjälpa miljön på traven, och summan av det hela är att allt mindre förnybar energi behöver tillverkas vilket i sig kommer att ha en positiv effekt. Om alla tänkte igenom sina val dagligen skull det på längre sikt märkas tydligt.

Små insatser i vardagen för naturen

När funderade ni senast på vad det finns för insatser som ni kan göra i vardagen för att hjälpa miljön på vägen? Alla kan göra något även om man själv inte tror det. Att börja panta flaskor är ett bra sätt. Flaskorna förvandlas nämligen till nya flaskor och återanvänds gång på gång. En liten insats för den enskilda individen men en stor insats för naturen och miljön.

Om man åker mycket bil går det att fundera på om en elcykel skulle fungera ibland. Skillnaden jämfört med en vanlig cykel är att elmotorn som sitter på laddas när cykeln rullar och kan hjälpa till i jobbiga backar och liknande. Det går med andra ord att cykla till och från jobbet utan att man ens behöver bli varm eller svettig.

Idag finns det många smarta lösningar som rör förnyelsebar energi som många missar eftersom man bara kör på i gamla fotspår och inte riktigt sätter sig in i hur olika saker fungerar. Många företag erbjuder dessutom möjligheten att leasa en elcykel idag, då behöver man inte köpa in den och uppstår några problem är det bara och lämna in cykeln på både service och reparation!

Lån till solceller

Lån till solceller

Solceller är en fantastisk källa för att producera el. Det är inte kostnadsfritt att köpa in utan är en stor engångskostnad. Istället är det viktigt och försöka se det som en investering över längre tid istället. Efter så kort tid som 15 år har solceller börjat att återbetala sig själv och efter det är det en ren plusaffär.

Ett lån kommer med andra ord att bli lönsamt om man räknar ur ett längre perspektiv. Genom att få tag i ett lån med så bra ränta och villkor som möjligt så kommer investeringen allt snabbare att återbetala sig. Jämför olika alternativ via Loanscouter.com/se och hitta det som passar bäst utifrån de önskemål och tankar som finns.

Den som installerar solceller kommer att sälja elen som produceras till elbolaget och sedan köpa tillbaka till reducerat pris. Elen som produceras går inte att spara till ett senare tillfälle utan istället kan elbolagen sälja vidare elen till andra kunder.

Efter att investeringen har återbetalat sig själv är sannolikheten stor att det vissa dagar produceras och säljs mer el än den som hushållet själv använder. På så sätt går det att tjäna pengar på att ha solceller som är både miljövänligt och väldigt smart.

2ad-1190146-510x392

Konsumenter driver efterfrågan på mer lokalproducerad el

Tack vare att konsumenter blir mer och mer
medvetna om klimatet och hur vår konsumtion påverkar vår jord så ökar kraven på
företagen att följa i deras fotsteg.
Utöver att koncentrera sig på sin egen förbrukning och konsumtion så börjar
kunder och konsumenter nu också att vända sig mot företagen och deras
förbrukning. Det blir allt vanligare att välja mer miljövänliga alternativ.
Bland dessa ingår inte bara produkten man köper utan även företaget bakom. Det
är ju dock inte endast för etiska skäl konsumenter vill ha lokal producerad el,
det är också billigare. En förvånansvärd stor del av vår energi går dock till taklampor

Förnyelsebar energi är framtiden

Bortsett från att minska och avhjälpa dagens klimatförändringar som väntas höja temperaturen i Sverige på upp till flera grader inom några år, så är förnyelsebar energi både billigare och snällare mot miljön.


Trots alla larm om fossilbränslets effekter på miljön så fortsätter vi ändå envist att använda dem istället för att fokusera på mer miljövänliga alternativ. Vad många inte inser är dock att priset på energi utvunnit ur fossilbränslen bara kommer att öka år efter år. På samma gång innebär lokalt utvunnet energi en klar prissänkning på energin på sikt.
Att nå dit på sikt är en klar investering som ger god avkastning på sikt, det enda som krävs är att vi tar första steget mot mer miljövänliga alternativ. Men medans vi väntar på en hållbarare framtid för energiproduktion, kan vi som konsument också ta steget att använda energisnåla, men snygga taklampor

Efterfrågan på lokalt producerad el ökar inom livsmedelsbranschen

I takt med att konsumenter blir mer miljömedvetna så ökar även efterfrågan på produkter utan dålig skadeverkning på miljön. Som ett resultat är det nu fler och fler företag inom livsmedelsbranschen som börjar se sig omkring efter mer miljövänliga alternativ. Detta gäller även frågan om deras energikonsumtion.


Genom att använda sig av energi som produceras lokalt så kan vi bättre bidra till en mycket mer miljövänlig produktion. Utöver att skydda och ta hand om miljön så bidrar det också till extra pengar i plånboken för den lokala elproducenten, vanligtvis bönder, som annars skulle få betalt mindre genom att sälja sin el på elbörsen.


På sikt förväntas fler branscher följa i livsmedelsbranschens spår och börja satsa på en mer miljövänlig energikonsumtion, något som endast kommer att gynna alla inblandade i längden.