Efterfrågan på lokalt producerad el ökar inom livsmedelsbranschen

Efterfrågan på lokalt producerad el ökar inom livsmedelsbranschen

I takt med att konsumenter blir mer miljömedvetna så ökar även efterfrågan på produkter utan dålig skadeverkning på miljön. Som ett resultat är det nu fler och fler företag inom livsmedelsbranschen som börjar se sig omkring efter mer miljövänliga alternativ. Detta gäller även frågan om deras energikonsumtion.

Genom att använda sig av energi som produceras lokalt så kan vi bättre bidra till en mycket mer miljövänlig produktion. Utöver att skydda och ta hand om miljön så bidrar det också till extra pengar i plånboken för den lokala elproducenten, vanligtvis bönder, som annars skulle få betalt mindre genom att sälja sin el på elbörsen.

På sikt förväntas fler branscher följa i livsmedelsbranschens spår och börja satsa på en mer miljövänlig energikonsumtion, något som endast kommer att gynna alla inblandade i längden.