Vanliga frågor och svar

Hur får jag elen från min gård?

Du får elen precis på samma sätt som du alltid fått. Det finns ingen fysisk koppling mellan dig och din gård utan allt går genom den befintliga elnätet. Verve ser till att den mängd el som du förbrukar produceras av din valda gård. Vi gör en administrativ och ekonomisk koppling: den el du förbrukar tillhandahålls av din valda producent och hen kommer få dina pengar för den elen. Så du har två garantier: du vet exakt var din el produceras och var dina pengar går.

Hur vet jag att elen kommer från just den gården jag valt?

Vi kan alltid garantera ursprunget av elen. Det gör vi genom att vi köper in så kallade ursprungsgarantier från våra lokala producenter. Det är det som är garantin på att elen verkligen är från en förnybar källa, som vind eller sol, samt exakt var den har producerats. Det gör att vi inte kan sälja mer el från en producent än vad som verkligen produceras.

Om det inte är sol ute får jag ändå el?

Ja! Ofta är det så att solpaneler producerar mer el på sommaren och du använder mer el på vintern. Vi ser till att den mängd el som du har förbrukat på ett år produceras av din valda gård. När inte solen skiner ser vi till att du får el från en annan förnyelsebar källa, så att du alltid kan vara säker på att du får din el. Det här kommer du inte märka, eftersom strömmen inte bryts. Alla producenter levererar ut på nätet och du får din ström från samma nät.

Varför är det bra att köpa lokalproducerad el?

Vi vill öka andelen el från förnybara energikällor. Eftersom den lokalproducerade elen är helt förnybar är den superbra för miljön. Genom att de lokala producenterna får mer inkomst ökar förmågan att investera ytterligare. De kan producera mer grön el, tack vare ditt val. Om vi dessutom gynnar lokala verksamheter bygger vi upp vår egen hembygd. Win win!

Hur skiljer sig Verve från andra elbolag?

De flesta energibolag har en dubbel intäktsmodell; de tjänar en månadsavgift och de tar en marginal på förbrukningen av energi, de gör en vinst på den el du förbrukar. Verve tjänar bara pengar på månadsavgiften, 49 kr i månaden (inklusive moms). I och med denna affärsmodell tjänar vi inte mer om du förbrukar mer energi. Tvärtom, en lägre förbrukning för dig är bra för oss; om våra kunder använder mindre el, kan vi få fler kunder anslutna till en gård.

Hur tjänar Verve pengar om ni inte tar någon marginal på elen?

Vi tycker det är viktigt att vi använder mindre energi. Därför tycker vi att marginalen på el är ologiskt. Den månadsavgift kunder betalar är enligt oss nog för att täcka kostnaderna elbolagen har. Alla elleverantörer har denna och för oss på Verve räcker den för att hantera energiprocesser, kundservice, attrahera nya producenter, ha en online-plattform och sköta administrationen.

Vilka är fördelarna och nackdelarna med Verve?

Fördelar:

  • Du stimulerar utbyggnaden av småskalig energiproduktion
  • Du bidrar till att utveckla landsbygden
  • Du vet exakt var din energi produceras.
  • Du vet exakt var dina pengar går.
  • Verve har ett ekonomiskt incitament att minska energiförbrukningen; ju mindre kunder förbrukar, desto fler kunder vi kan ansluta till en producent.
  • Genom vårt samarbete med E.ON får du både tryggheten i det stora företaget och personligheten i det lilla.
Nackdelar:
  • Om du verkligen vill köpa den billigaste elen, då får du bäst värde om du byter elleverantör till ett elbolag som ger ett engångserbjudande. Men gör gärna ett miljöval!