Produktion av förnybar energi innebär en ny inkomstkälla för lantbrukare

Idag kommer den största delen av produktionen från skogsbruket, och det finns gott om resurser inom skogsbruk för att producera förnyelsebar energi. Utöver det så har vi i Sverige idag också gott om vattendrag som bidrar till produktionen av vattenkraft.

En mindre producent av förnyelsebar energi kommer ifrån lantbruket. Samtidigt finns det här större möjligheter för producenter att producera förnyelsebar energi utan att nödvändigtvis spendera mycket tid eller resurser på produktionen. Faktum är att mycket av restprodukterna inom jordbruket går alldeles utmärkt att använda som biobränsle utan att man behöver producera diverse energigrödor.

Lantbruket erbjuder också ett bra alternativ för produktion av vindkraft. Med andra ord så erbjuder förnyelsebar energi ett bra komplement till lantbrukares inkomst, utan att arbetsbördan nödvändigtvis blir högre.