SVERIGES MEST PERSONLIGA ELBOLAG

Det är vårt mål. Vi vill tillsammans med er skapa ett riktigt bra elbolag. Det gör vi genom att skapa personliga relationer. Det är så vi vill ha Verve, personligt och nära.

Verve startades av oss, Åsa och Fredrik, när vi var med i E.ONs accelerator :Agile. Efter många år i energibranschen har vi valt att utmana marknaden med ett nytt sätt att köpa och sälja el – ett sätt som sluter cirkeln på ett hållbart sätt. Vi tycker att ditt elavtal ska vara enklare, personligare och mer klimatsmart. Varje medvetet val du gör i din vardag gör skillnad. Ditt elavtal är ett sånt val. Och eftersom vi samarbetar med E.ON får du både fördelarna med ett etablerat företag och smidigheten hos ett litet.

Närproducerat, småskaligt och klimatsmart!

Verve är ett elbolag som i samarbete med E.ON utmanar marknaden med ett nytt sätt att köpa och sälja el – som sluter cirkeln på ett hållbart sätt. Med ett elavtal hos oss får du förnybar energi från en gård nära dig som du själv väljer. Intäkterna för elen går till den producent du ​själv ​väljer.