SVERIGES MEST PERSONLIGA ELBOLAG

Det är vårt mål. Vi vill tillsammans med er skapa ett riktigt bra elbolag. Det gör vi genom att skapa personliga relationer. Det är så vi vill ha Verve, personligt och nära.

Verve togs fram i E.ONs accelerator :Agile. Efter många år i energibranschen har vi valt att utmana marknaden med ett nytt sätt att köpa och sälja el – ett sätt som sluter cirkeln på ett hållbart sätt. Vi tycker att ditt elavtal ska vara enklare, personligare och mer klimatsmart. Varje medvetet val du gör i din vardag gör skillnad. Ditt elavtal är ett sånt val. Och eftersom vi är en del av E.ON får du både fördelarna med ett etablerat företag och smidigheten hos ett litet.

Närproducerat, småskaligt och klimatsmart!

Verve utmanar marknaden med ett nytt sätt att köpa och sälja el - som sluter cirkeln på ett hållbart sätt. Vi är en del av E.ON och med elavtal hos oss får du förnybar energi från en gård nära dig, som du själv väljer. Påslaget på elen går till den producent du själv väljer.