Små insatser i vardagen för naturen

När funderade ni senast på vad det finns för insatser som ni kan göra i vardagen för att hjälpa miljön på vägen? Alla kan göra något även om man själv inte tror det. Att börja panta flaskor är ett bra sätt. Flaskorna förvandlas nämligen till nya flaskor och återanvänds gång på gång. En liten insats för den enskilda individen men en stor insats för naturen och miljön.

Om man åker mycket bil går det att fundera på om en elcykel skulle fungera ibland. Skillnaden jämfört med en vanlig cykel är att elmotorn som sitter på laddas när cykeln rullar och kan hjälpa till i jobbiga backar och liknande. Det går med andra ord att cykla till och från jobbet utan att man ens behöver bli varm eller svettig.

Idag finns det många smarta lösningar som rör förnyelsebar energi som många missar eftersom man bara kör på i gamla fotspår och inte riktigt sätter sig in i hur olika saker fungerar. Många företag erbjuder dessutom möjligheten att leasa en elcykel idag, då behöver man inte köpa in den och uppstår några problem är det bara och lämna in cykeln på både service och reparation!