Tänk på miljön ur flera aspekter

Förnybar energi är verkligen toppen och idag är det mycket lätt att som enskild individ göra en insats för miljön. När man tecknar elavtal går det ofta att välja mellan flera olika gröna alternativ eller helt enkelt betala lite extra och på så sätt stödja forskningen i att ta fram bra alternativ. Det kan vara el som är gjord från solceller eller vindkraft för att ta några exempel. Små val som gör stor skillnad i det stora hela.

Vad kan man då göra i hemmet för att ändå förbruka så lite energi som det bara är möjligt? Att byta ut all belysning till energisnåla lampor är en bra start. Det går sedan att fundera över olika köksapparater som man dagligen har användning för. Att använda en äggkokare som är energisnål är ett sådant val som man enkelt och aktivt kan göra.

Genom att hela tiden tänka både förebyggande och aktivt kommer man att hjälpa miljön på traven, och summan av det hela är att allt mindre förnybar energi behöver tillverkas vilket i sig kommer att ha en positiv effekt. Om alla tänkte igenom sina val dagligen skull det på längre sikt märkas tydligt.