Framtidens mål är ett Sverige utan fossilt bränsle

Idag kommer cirka 98% av Sveriges energiproduktion ifrån fossilfria bränslen, samtidigt som lite mer än hälften kommer ifrån förnyelsebara energikällor. Målet är att vi ska helt avstå från användning av fossilt bränsle i framtagningen av energi. Jämfört med många länder i världen och även i Europa så har vi kommit otroligt långt när det gäller att nå det målet.
Dock är fossilfria bränslen inte nödvändigtvis samma sak som förnyelsebara bränslen. Att något är fossilfritt innebär att energin inte utvinns av fossila bränslen så som olja och kol. Motsatt till vad många kanske tror så betyder fossilfritt inte nödvändigtvis att det är helt miljövänligt. Till skillnad från förnyelsebar energi som kommer från till exempel solkraft och vindkraft så består fossilfri energi vanligtvis av energi från kärnkraft och vattenkraft. Även om de är bättre alternativ än just fossila bränslen, så betyder det tyvärr inte att de inte har en effekt på miljön. Bland annat utsläpp, men även andra faktorer från fossilfria bränslen har en effekt på miljön runt omkring oss.
Av den anledningen är det viktigt att vi utöver att arbeta oss bort från fossilbränslen också måste satsa mer på förnyelsebar energi så som solkraft och vindkraft som ger energi utan att ha en skadlig verkan på miljön omkring oss. Idag går mycket av den tillgängliga energin från bland annat solkraft till spillo. Men, genom fortsatt forskning och utveckling så beräknas vi ta tillvara och kunna använda mycket mer av den energin i framtiden.